Związek strażaków ochotników pracuje nad strategią

27/02/2021

Wydrukuj tę stronę

ZwiÄzek strażaków ochotników pracuje nad strategiÄ

Związek OSP RP pracuje nad strategią Florian 2050. Powołany został Zespół ds. Strategii odpowiedzialny za przygotowanie projektu oraz realizację przyjętego przez Zarząd Główny  harmonogramu w składzie: przewodniczący dr Marian Zalewski, członkowie: generał pożarnictwa Wiesław Leśniakiewicz, Krzysztof Szelągowski i Edward Szlichta. Budowanie strategii oparte jest  na podstawowych celach i zadaniach Związku. Kluczowymi w przygotowywanej strategii są   następujące obszary:

1.  Zaangażowanie w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, działania prewencyjne popularyzujące ochronę przeciwpożarową,  działalność ratownicza, ochrona ludności i środowiska oraz  wspieranie działalności ratowniczej ochotniczych straży pożarnych (szkolenia, sprzęt, współpraca).

2. Rozwój  organizacyjny i gospodarczy Związku OSP RP ( analizy możliwych zmian potencjału członkowskiego, drużyn MDP, KDP, jednostek ratowniczych) oraz posiadanych i projektowanych zasobów rzeczowych ( w tym remizy, samochody, sprzęt) oraz rzecznictwo interesów  Związku i OSP w obszarze stanowienia i realizowania prawa, monitoringu i ewaluacji zmian oraz projekcje na przyszłość w obszarze bezpieczeństwa i ratownictwa  w tym także aktywność normatywna Związku.

3. Rozwój programowy Związku - wychowanie  i edukacja dzieci i młodzieży w dziecięcych i młodzieżowych drużynach pożarniczych oraz działalność  Związku: artystyczna, kulturalna, sportowa, edukacyjna i naukowa a także perspektywy współpracy międzynarodowej (technologie, nauka, sport, kultura); zagadnienia dokumentowania działalności ( kroniki, izby tradycji, muzea, nowe technologie, nowe media).

4.Relacje wewnętrzne poszczególnych  instancji Związku  z  diagnozą, propozycjami możliwych kierunków zmian oraz relacje ochotniczych straży pożarnych w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, roli samorządu, władzy wykonawczej, innych stowarzyszeń i organizacji.

W ramach prac prowadzone są konsultacje oraz wydawana  jest publikacja Analizy Strategiczne Florian 2050. Dotychczas ukazały się trzy tomy wydawnictwa. Wszystkie publikacje są do bezpłatnego pobrania na stronie Związku OSP RP zosprp.pl/content/analizy-strategiczne-florian-2050