O stuleciu polskiej wsi w PAN

12/10/2019

Wydrukuj tę stronę

O stuleciu polskiej wsi w PAN

W Warszawie odbyła się (10-11 października 2019 r. ) konferencja "Sto lat rozwoju polskiej wsi. Interdyscyplinarny dialog międzypokoleniowy". Tematyczne sesje poświęcone były: wiejskim społecznościom - przewodniczyła prof. dr hab.  Maria Halamska, wiejskiej kulturze - przewodniczyła prof. dr hab. Izabella  Bukraba – Rylska, wiejskiej gospodarce – przewodniczył  prof. dr hab. Jerzy Wilkin, wiejskiej przestrzeni  - przewodniczyła dr hab. Monika Stany. Omawiano sytuację na polskie wsi z perspektywy 100 lat. Prezentowano  diagnozę stanu  i możliwe perspektywy  na przyszłość. Wypowiadali się wybitni naukowcy z Polskiej Akademii Nauk oraz wielu uczelni wyższych.   Dr hab. Hanna Podedworna wygłosiła referat: Społeczności wiejskie: zróżnicowane reakcje na zmiany społeczne w przestrzeni wiejskiej. Temat: ,,Ile nas do pieczenia chleba . O procesach zmian struktur demograficznych i społecznych” omówiły dr hab. Monika Stanny i Dominika Zwęglińska. Ważnym dla  strategicznych wniosków  o aktywności kulturalnej OSP był referat prof.dr.hab. Rocha Sulimy : Kultura wsi - co się wyłania?”. Zagadnienia przemian na wsi ciekawie zarysowali prof. dr hab. Andrzej Czyżewski i Łukasz Kryszak w prezentacji ,,Kwestia agrarna czy kwestia wiejska. Problemy rozwoju współczesnej wsi” . Dr hab. Marcin Wójcik przedstawił temat ,, Człowiek i przestrzeń. Przemiany podstaw metodologicznych w geografii wsi”. Stan  i wyzwania w zakresie  planowania przestrzennego na obszarach wiejskich Polski przestawił dr hab. Przemysław Śleszyński.

Drugiego dnia przeprowadzono debatę nt. ,,Dokumenty osobiste jako źródło…czy tylko   wiedzy : ich nowe formy i możliwości wykorzystania”.  Moderatorem debaty była dr Sylwia Michalska. Wśród występujących byli Wojciech Doliński ( Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Barbara Fatyga ( Uniwersytet Warszawski), dr hab. Paweł Kubicki (Szkoła Główna Handlowa), dr hab. Danuta Zalewska ( Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Antoni Sułek ( Uniwersytet Warszawski), dr hab. Włodzimierz Durka ( Uniwersytet Szczeciński).

W czasie konferencji omawiano także znaczenie ruchu strażackiego w historii i dniu dzisiejszym polskiej wsi. Głos zabierał dr Marian Zalewski przewodniczący Zespołu ds. Strategii  ZOSP RP pokazując panoramę ruchu strażackiego oraz  informując także o pracach Związku nad  kierunkami rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w okresie najbliższych 30 lat. Zaprezentował kronikarski dorobek Związku.

W trakcie konferencji  otwarto wystawę Dokumenty osobiste jako źródło wiedzy o wsi. Wystąpili także laureaci konkursu ,, 100 lat mojego gospodarstwa”.

Konferencja odbywała się w siedzibie PAN w Pałacu Staszica i w Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego.

MZ