27 lis 2021 03:53:57

Związek strażaków ochotników pracuje nad strategią

27/02/2021

Wydrukuj tę stronę

ZwiÄzek strażaków ochotników pracuje nad strategiÄ

Związek OSP RP pracuje nad strategią Florian 2050. Powołany został Zespół ds. Strategii odpowiedzialny za przygotowanie projektu oraz realizację przyjętego przez Zarząd Główny  harmonogramu w składzie: przewodniczący dr Marian Zalewski, członkowie: generał pożarnictwa Wiesław Leśniakiewicz, Krzysztof Szelągowski i Edward Szlichta. Budowanie strategii oparte jest  na podstawowych celach i zadaniach Związku. Kluczowymi w przygotowywanej strategii są   następujące obszary:

1.  Zaangażowanie w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, działania prewencyjne popularyzujące ochronę przeciwpożarową,  działalność ratownicza, ochrona ludności i środowiska oraz  wspieranie działalności ratowniczej ochotniczych straży pożarnych (szkolenia, sprzęt, współpraca).

2. Rozwój  organizacyjny i gospodarczy Związku OSP RP ( analizy możliwych zmian potencjału członkowskiego, drużyn MDP, KDP, jednostek ratowniczych) oraz posiadanych i projektowanych zasobów rzeczowych ( w tym remizy, samochody, sprzęt) oraz rzecznictwo interesów  Związku i OSP w obszarze stanowienia i realizowania prawa, monitoringu i ewaluacji zmian oraz projekcje na przyszłość w obszarze bezpieczeństwa i ratownictwa  w tym także aktywność normatywna Związku.

3. Rozwój programowy Związku - wychowanie  i edukacja dzieci i młodzieży w dziecięcych i młodzieżowych drużynach pożarniczych oraz działalność  Związku: artystyczna, kulturalna, sportowa, edukacyjna i naukowa a także perspektywy współpracy międzynarodowej (technologie, nauka, sport, kultura); zagadnienia dokumentowania działalności ( kroniki, izby tradycji, muzea, nowe technologie, nowe media).

4.Relacje wewnętrzne poszczególnych  instancji Związku  z  diagnozą, propozycjami możliwych kierunków zmian oraz relacje ochotniczych straży pożarnych w społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, roli samorządu, władzy wykonawczej, innych stowarzyszeń i organizacji.

W ramach prac prowadzone są konsultacje oraz wydawana  jest publikacja Analizy Strategiczne Florian 2050. Dotychczas ukazały się trzy tomy wydawnictwa. Wszystkie publikacje są do bezpłatnego pobrania na stronie Związku OSP RP zosprp.pl/content/analizy-strategiczne-florian-2050

Nawet 500 zł za spacer z psem bez smyczy

11/04/2021

Nawet 500 zÅ za spacer z psem bez smyczy
  10 kwietnia br. weszło w  życie rozporządzenie Rady Ministrów, które zmieniło wysokość niektórych kar pieniężnych nakładanych na nas przez policję bez kierowania sprawy do sadu. Chodzi o mandaty za...

Związek strażaków ochotników pracuje nad strategią

27/02/2021

ZwiÄzek strażaków ochotników pracuje nad strategiÄ
Związek OSP RP pracuje nad strategią Florian 2050. Powołany został Zespół ds. Strategii odpowiedzialny za przygotowanie projektu oraz realizację przyjętego przez Zarząd Główny  harmonogramu w składzie:...

Moda na rękodzieło

22/02/2021

Moda na rÄkodzieÅo
W czasie pandemii coraz więcej osób, w coraz to młodszym wieku, odwiedza  pasmanterie, sklepy z tkaninami, z akcesoriami do biżuterii czy papiernicze w poszukiwaniu różnych materiałów do swoich projektów. Powstaną...

Zmień wniosek dot. szkody rolniczej

17/10/2020

ZmieÅ wniosek dot. szkody rolniczej
Do 25 października br. każdy rolnik, który chce zmienić wniosek o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę, może to zrobić klikając „wycofaj wniosek” lub „anuluj podpis”. Jakich wniosków dotyczy...

Zielony Tydzień w Berlinie

18/01/2020

Zielony TydzieÅ w Berlinie
Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) to międzynarodowe forum poświęcone kwestiom polityki rolno-spożywczej, które organizowane jest corocznie w Berlinie. Jest to impreza odbywająca się równolegle z...