27 lis 2021 03:51:34

O stuleciu polskiej wsi w PAN

12/10/2019

Wydrukuj tę stronę

O stuleciu polskiej wsi w PAN

W Warszawie odbyła się (10-11 października 2019 r. ) konferencja "Sto lat rozwoju polskiej wsi. Interdyscyplinarny dialog międzypokoleniowy". Tematyczne sesje poświęcone były: wiejskim społecznościom - przewodniczyła prof. dr hab.  Maria Halamska, wiejskiej kulturze - przewodniczyła prof. dr hab. Izabella  Bukraba – Rylska, wiejskiej gospodarce – przewodniczył  prof. dr hab. Jerzy Wilkin, wiejskiej przestrzeni  - przewodniczyła dr hab. Monika Stany. Omawiano sytuację na polskie wsi z perspektywy 100 lat. Prezentowano  diagnozę stanu  i możliwe perspektywy  na przyszłość. Wypowiadali się wybitni naukowcy z Polskiej Akademii Nauk oraz wielu uczelni wyższych.   Dr hab. Hanna Podedworna wygłosiła referat: Społeczności wiejskie: zróżnicowane reakcje na zmiany społeczne w przestrzeni wiejskiej. Temat: ,,Ile nas do pieczenia chleba . O procesach zmian struktur demograficznych i społecznych” omówiły dr hab. Monika Stanny i Dominika Zwęglińska. Ważnym dla  strategicznych wniosków  o aktywności kulturalnej OSP był referat prof.dr.hab. Rocha Sulimy : Kultura wsi - co się wyłania?”. Zagadnienia przemian na wsi ciekawie zarysowali prof. dr hab. Andrzej Czyżewski i Łukasz Kryszak w prezentacji ,,Kwestia agrarna czy kwestia wiejska. Problemy rozwoju współczesnej wsi” . Dr hab. Marcin Wójcik przedstawił temat ,, Człowiek i przestrzeń. Przemiany podstaw metodologicznych w geografii wsi”. Stan  i wyzwania w zakresie  planowania przestrzennego na obszarach wiejskich Polski przestawił dr hab. Przemysław Śleszyński.

Drugiego dnia przeprowadzono debatę nt. ,,Dokumenty osobiste jako źródło…czy tylko   wiedzy : ich nowe formy i możliwości wykorzystania”.  Moderatorem debaty była dr Sylwia Michalska. Wśród występujących byli Wojciech Doliński ( Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Barbara Fatyga ( Uniwersytet Warszawski), dr hab. Paweł Kubicki (Szkoła Główna Handlowa), dr hab. Danuta Zalewska ( Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Antoni Sułek ( Uniwersytet Warszawski), dr hab. Włodzimierz Durka ( Uniwersytet Szczeciński).

W czasie konferencji omawiano także znaczenie ruchu strażackiego w historii i dniu dzisiejszym polskiej wsi. Głos zabierał dr Marian Zalewski przewodniczący Zespołu ds. Strategii  ZOSP RP pokazując panoramę ruchu strażackiego oraz  informując także o pracach Związku nad  kierunkami rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w okresie najbliższych 30 lat. Zaprezentował kronikarski dorobek Związku.

W trakcie konferencji  otwarto wystawę Dokumenty osobiste jako źródło wiedzy o wsi. Wystąpili także laureaci konkursu ,, 100 lat mojego gospodarstwa”.

Konferencja odbywała się w siedzibie PAN w Pałacu Staszica i w Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego.

MZ

Nawet 500 zł za spacer z psem bez smyczy

11/04/2021

Nawet 500 zÅ za spacer z psem bez smyczy
  10 kwietnia br. weszło w  życie rozporządzenie Rady Ministrów, które zmieniło wysokość niektórych kar pieniężnych nakładanych na nas przez policję bez kierowania sprawy do sadu. Chodzi o mandaty za...

Związek strażaków ochotników pracuje nad strategią

27/02/2021

ZwiÄzek strażaków ochotników pracuje nad strategiÄ
Związek OSP RP pracuje nad strategią Florian 2050. Powołany został Zespół ds. Strategii odpowiedzialny za przygotowanie projektu oraz realizację przyjętego przez Zarząd Główny  harmonogramu w składzie:...

Moda na rękodzieło

22/02/2021

Moda na rÄkodzieÅo
W czasie pandemii coraz więcej osób, w coraz to młodszym wieku, odwiedza  pasmanterie, sklepy z tkaninami, z akcesoriami do biżuterii czy papiernicze w poszukiwaniu różnych materiałów do swoich projektów. Powstaną...

Zmień wniosek dot. szkody rolniczej

17/10/2020

ZmieÅ wniosek dot. szkody rolniczej
Do 25 października br. każdy rolnik, który chce zmienić wniosek o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę, może to zrobić klikając „wycofaj wniosek” lub „anuluj podpis”. Jakich wniosków dotyczy...

Zielony Tydzień w Berlinie

18/01/2020

Zielony TydzieÅ w Berlinie
Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) to międzynarodowe forum poświęcone kwestiom polityki rolno-spożywczej, które organizowane jest corocznie w Berlinie. Jest to impreza odbywająca się równolegle z...